Nijhuis Trento
Projectmatige woningbouw zoals het hoort

Projectmatige woningbouw en voor bewoners op maat bouwen gaan in de praktijk vaak moeilijk samen. Dat is niet vreemd: er spelen immers veel verschillende belangen. Dit maakt de projecten veelomvattend en complex. Niet zelden gaan de ontwikkeling en realisatie daardoor gepaard met vallen en opstaan. Met tijdverlies en oplopende kosten als gevolg.
Het Trento® concept bewijst dat het ook anders kan.

Projectmatige woningbouw zoals het hoort

Projectmatige woningbouw Trento

Uw project in 1 keer goed

Tijd en kwaliteit lopen uit de pas

Lastige opgaven, voortschrijdende inzichten en technische belemmeringen zorgen voor lange doorlooptijden bij het ontwikkelen en bouwen. Niet alleen de processen laten te wensen over. Vaak voldoet ook de uiteindelijke productkwaliteit niet aan de verwachtingen. Dit komt de samenwerking tussen de opdrachtgever en de bouwer niet ten goede.

Trento® maakt het waar

Samen met u stellen wij de uitgangspunten vast voor het project, zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Binnen Trento® werken wij samen met vaste toeleveranciers: onze co-makers. Kennis over de producten en processen waarmee wij binnen het Trento® concept werken is digitaal verankerd en altijd toegankelijk. Hierdoor lopen bouwprocessen volgens planning en maken wij de toegezegde kwaliteit waar.

Projectmatige woningbouw Trento

Budgetzekerheid vanaf dag 1

De kosten lopen op

Als uitgangspunten, prijzen, bouwkundige en procesmatige (on)mogelijkheden niet vooraf vastliggen, loopt een project 9 van de 10 keer financieel uit de hand. Ontwerpen moeten dan tussentijds worden aangepast en het bouwproces loopt kostbare vertraging op. Met Trento® voorkomt u dit. Een cruciaal kenmerk van het concept is namelijk, dat alle kosten-componenten voor aanvang van het project bekend zijn.

Grip op het budget

Wij zijn bekend met de kosten, de bouwkundige mogelijkheden en de processen van het Trento® concept. Onvoorziene vraagstukken en kosten zijn uitgesloten. Alle co-makers zijn betrokken bij het ontwerp (wij noemen dit Integraal Ontwerpen). Daarmee ontstaat tevens een goed inzicht in ieders kostenaandeel. De prijsvorming van Trento® is duidelijk, transparant en prijsvast. Trento® geeft u budgetzekerheid in alle stadia van het proces!

Projectmatige woningbouw Trento

Complexe bouwopgaven worden beheersbaar

Bouwen is complexer geworden

Bij het ontwerp en de realisatie moet u ondermeer rekening houden met de invloeden van eindgebruikers, omwonenden en de overheid. Bovendien is binnenstedelijk bouwen een veelomvattende uitdaging, zeker bij de gestapelde bouw. Ook kan niet voorbij gegaan worden aan aspecten als technische vernieuwingen, veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke tendensen. Hoe brengt u dit allemaal samen zonder tijdrovende investeringen of onnodig verlies van kwaliteit en geld?

Alles onder controle

Met Trento® zien wij niets over het hoofd. Wij toetsen de maakbaarheid en haalbaarheid van het eerste ontwerp aan het beproefde Trento® concept. Tijdens het ontwerpproces bouwen wij “Stop” en “Go” momenten in. Hierbij blijven wij het project toetsen aan uw uitgangspunten. U heeft direct inzicht in de technische en financiële gevolgen van de ontwerpkeuzes. En u houdt greep op de kwaliteit, het budget en de planning van uw project.

Projectmatige woningbouw Trento

We nemen de risico's van u over

Er komt veel op u af

De risico’s van bouwen en ontwikkelen worden steeds groter voor u. In de ontwerpfase staat u voor de taak om gebruikers- wensen, maakbaarheid, financiële haalbaarheid en planning te integreren. Gedurende het bouwproces moet u de uitgangspunten ten aanzien van kwaliteit, budget en planning bewaken. Laat de kwaliteitszorg steken vallen, dan ervaart u in het stadium van de nazorg de consequenties.

Geen zorgen

Met Trento® nemen wij alle risico’s van u over. Wij kunnen dat omdat wij gebruik maken van een tot in detail ontwikkeld voorbereidings- en uitvoeringsproces. Binnen Trento® zijn ontwerp, productie en montage geïntegreerd. De gesloten keten geeft ons de zekerheid dat wij alle aspecten onder controle hebben. Het Trento® concept is dan ook zeer geschikt voor samenwerken op basis van een Design & Build overeenkomst (UAV-GC).