Nijhuis Trento
Projectmatige woningbouw zoals het hoort

Trento® is anders

Ten opzicht van de traditionele manier van bouwen hebben wij vooraf keuzen gemaakt voor een bouwsysteem en zijn wij een duurzame samenwerking (keten integratie) aangegaan met vooraanstaande toeleveranciers, onze co-makers.

Ook verschilt het Trento® concept van andere woningbouwconcepten. Veel concept-aanbieders gaan uit van vooraf ontworpen referentiewoningen met plattegronden en gevels. Bij Trento® starten we met een leeg vel. Wij kunnen dit doen dankzij onze ontwikkelde integraal ontwerp tool. Wij optimaliseren de volledige samenhang tussen klantenwens, bouwsysteem en installaties op basis van een kennisbank. De afgelopen jaren zijn hiervoor bij Nijhuis 15 integraal ontwerpers opgeleid. Op dit punt is Trento® anders.