4-6-2014

Bundeling van krachten tussen corporaties en zorgpartners

Nijhuis Noord heeft midden in de historische binnenstad van Franeker een mooi project gerealiseerd. Het gebouw heeft de vorm van een hofje met 23 zorgappartementen en 9 aanleunwoningen. Dit in opdracht van Woningstichting Accolade samen met Zorggroep Tellens. De nieuwbouw, naar een ontwerp van Grunstra Architectengroep, is in de plaats gekomen van dertien ouderenwoningen en dienstencentrum It Pleisterplak. Lees meer in bijgevoegd artikel.

Nieuwsarchief

Een familiebedrijf dat ontwikkelt en bouwt