18-3-2015

Gemeente Borne en Nijhuis tekenen bouwovereenkomst

Nijhuis en de gemeente Borne hebben overeenstemming bereikt over het aankopen van grond in ruil voor het kopen van bouwrijpe kavels voor het mogen realiseren van woningen. Wethouder H. Mulder en directeur F.J.  Nijhuis van Nijhuis tekenden deze ochtend de bouwclaimovereenkomst. Nijhuis beschikt over bijna drie hectare (02.94.90 ha) grond aan de Oude Deurningerweg. Op termijn is hier het plandeel Boswonen gepland binnen het project Bornsche Maten. Een deel van de grond wordt direct geleverd. Dit om het noordelijk deel van de Bornsche Beeklaan te realiseren. In ruil voor aankoop van de grond koopt Nijhuis van de gemeente zestig bouwrijpe kavels. De ontwikkelaar gaat hier dertig rijwoningen en dertig tweekappers of vrijstaande woningen op bouwen. Het onlangs in verkoop gebrachte project Hoge Heren Borne valt hier ook onder. Dit plan bevat 42 woningen in het plandeel Singelwonen (bijna allen onder optie). De overige 18 bouwkavels zullen elders in de Bornsche Maten worden gerealiseerd. De bouw in de Bornsche Maten verloopt uitstekend. Eind 2014 zijn 142 bouwvergunningen afgegeven voor de nieuwbouwwijk. Ook de bouw van voorzieningencluster De Veste verloopt volgens schema. Het gebouw met daarin Kinderopvang, basisonderwijs en sport wordt medio juni opgeleverd en na de zomervakantie geopend.

Nieuwsarchief

Een familiebedrijf dat ontwikkelt en bouwt