Eye for Quality (EFQ)

Eye for Quality (EFQ)

 

Keurmerk voor onderhoudsbedrijven

Er is een nieuwe beoordelingsrichtlijn ontwikkeld voor het certificeren van bedrijven die dagelijks onderhoud uitvoeren van woningen. Dit kunnen afdelingen zijn van woningcorporaties, zelfstandige aan de woningcorporatie gelieerde organisaties of onafhankelijke bouwbedrijven. De beoordelingsrichtlijn heeft dezelfde indeling, tekst en definities als de basis voor de nieuwe ISO normen voor managementsystemen. Hiermee wordt het mogelijk voor de organisatie om eenvoudig een internationaal erkend ISO 9001 certificaat te halen voor de scope ‘Dagelijks Onderhoud’. In 2017 gaan wij ons bezig houden met het certificeren voor EFQ.

 

Het doel van de beoordelingsrichtlijn is het aanbieden van een systematiek voor de interne bedrijfsvoering van een organisatie om de klanttevredenheid te verbeteren. De kwaliteit van het dagelijks onderhoud staat hierbij centraal zonder resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. De beoordelingsrichtlijn dient ook om potentiële opdrachtgevers te overtuigen om het dagelijkse onderhoud op een professionele wijze uit te voeren.

 

Kijk voor meer informatie op www.eyeforquality.nl