Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Wat wordt verstaan onder Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen?
MVO is een vorm van ondernemen waarbij je als organisatie rekening houdt met de impact die de activiteiten hebben op de belanghebbenden, het milieu en de maatschappij (drie P`s: People, Planet en Profit.). Belanghebbenden zijn alle organisaties en individuen die op één of andere manier worden beïnvloed door de activiteiten die het bedrijf uitvoert en de besluiten die zij neemt. Het is voor bedrijven belangrijk om stakeholders (belanghebbenden) te betrekken bij haar bedrijfsvoering door met hen in gesprek te gaan. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een organisatie. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden en toeleveranciers maar ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

 

MVO en Nijhuis
Nijhuis geeft haar MVO-beleid vorm op een manier die past bij de cultuur van het bedrijf.

  • Eenvoudig -> MVO gaat niet gepaard met ingewikkelde procedures.
  • Effectief -> MVO moet zin hebben en (maatschappelijk) resultaat opleveren.
  • Eigen -> MVO, en de manier waarop we hierover communiceren, moet passen bij Nijhuis.

Klik hier voor de MVO-brochure.
Als u hier klikt vindt u de beleidsverklaring van Nijhuis Bouw B.V.

 

MVO-verslag
Nijhuis rapporteert in haar MVO-jaarverslag transparant over de geleverde prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag voldoet aan de richtlijnen van de Global Reporting Initiative G4, de internationale norm voor duurzaamheidsverslaglegging.
Klik hier voor inzage in het MVO-jaarverslag 2017.