Profiel

Profiel

Onder de holding Nijhuis Rijssen B.V. vallen twee volledig autonoom functionerende vennootschappen: Nijhuis Bouw B.V. en Nijhuis Toelevering B.V. Het familiebedrijf is opgericht in 1906. Nijhuis Bouw B.V. werkt vanuit de volgende vestigingen:

  • Nijhuis Rijssen met de nevenvestigingen Nijhuis Enschede en Nijhuis Zwolle, werkzaam in de provincies Overijssel en Gelderland (oostelijk deel van de IJssel).
  • Nijhuis Apeldoorn, werkzaam in de provincies Flevoland, Gelderland (westelijk van de IJssel), het oostelijk deel van de provincie Utrecht en Noord-Brabant.
  • Nijhuis Noord in Assen, werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
  • Nijhuis Materieeldienst in Rijssen verzorgt de bouwplaatsinrichting.

Onze kennis
Met circa 300 eigen medewerkers genereert Nijhuis Bouw B.V. een omzet van circa 150 miljoen euro exclusief btw en grondtransacties. Wij zijn werkzaam in alle sectoren van de woningbouw (sociale huur en -koop en de marktsector), instandhouding (van klantenwerk tot grootschalige renovatieprojecten) en de utiliteitsbouw (in het bijzonder de zorgsector, kantoren en combinatieprojecten). Een belangrijk deel van de omzet bestaat uit eigen risicodragende ontwikkelingen in woningbouw en utiliteitsbouw. Met onze methode voor integrale projectontwikkeling (IPO) realiseren wij stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit binnen de gestelde randvoorwaarden. Ook is Nijhuis actief in de fase van locatieontwikkeling. Het van oudsher innovatieve karakter komt in het bijzonder tot uitdrukking in de ontwikkeling van het Trento®-woningbouwconcept en het Trento®-renovatieconcept. Met de toepassing van deze concepten leveren wij hoogwaardige woonproducten en ontzorgen wij de opdrachtgever.

 

Een gecertificeerd bedrijf
Nijhuis is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001, VCA**, FSC®-COC, PEFC-COC en MVO-prestatieladder (zie ook onder rubriek Certificaten). Dit geeft voor u de zekerheid dat Nijhuis het totale bouwproces beheerst. FSC®-COC en PEFC-COC certificering betekent voor onze opdrachtgevers en partners dat Nijhuis per project met de opdrachtgevers bepaalt welke onderdelen gemaakt zullen worden uit FSC®/PEFC-hout, zoals kozijnen, ramen en deuren. Het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-prestatieladder) betekent dat Nijhuis rekening houdt met de impact die de (bouw) activiteiten hebben op belanghebbenden, het milieu en de maatschappij.

 

Nijhuis Toelevering B.V. in Rijssen produceert geveltimmerwerk en gevelvullende elementen (zie ook www.nijhuistoelevering.nl). Met een omzetniveau van meer dan 18 miljoen euro en circa 100 medewerkers behoort Nijhuis Toelevering B.V. tot de groep van de grotere Nederlandse timmerfabrieken.