Beheer & Onderhoud

Beheer en onderhoud zijn voor wooncorporaties onmisbaar om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden. Wij gaan met corporaties langdurige samenwerkingstrajecten aan om dit werk van hen over te nemen en daarin toegevoegde waarde te bieden. Dat doen we door middel van resultaatgericht samenwerken (RGS), waarbij we niet sturen op een vastliggend plan maar op kwaliteit. Samen spreken we parameters af, die alle betrokkenen vervolgens kunnen monitoren met behulp van een dashboard.