MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens Nijhuis: eenvoudig, effectief en eigen.

Bij Nijhuis zijn we ons bewust van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid die we hebben als bouwonderneming in deze tijd. Zo zetten we ons in om:

  • iedereen die bij het bouwproces betrokken is een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.
  • het milieu zo min mogelijk te belasten.
  • financieel gezond te blijven en zo onze continuïteit als werkgever te waarborgen.

Concrete invulling

In onze concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan we uit van drie E’s die wat ons betreft essentieel zijn:

Eenvoudig
MVO mag niet gepaard gaan met ingewikkelde procedures.
Effectief
MVO moet zin hebben en (maatschappelijk) resultaat opleveren.
Eigen
MVO en de manier waarop we erover communiceren moeten bij ons passen.

MVO-jaarverslag

Nijhuis rapporteert in haar MVO-jaarverslag transparant over de geleverde prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag voldoet aan de richtlijnen van de Global Reporting Initiative G4, de internationale norm voor duurzaamheidsverslaglegging.
Klik hier voor inzage in het MVO-jaarverslag 2017.

Externe initiatieven

Naast de aandacht die we binnen onze organisatie aan MVO besteden, ondersteunen we ook externe initiatieven, bijvoorbeeld om mensen in een achterstandsituatie bij de samenleving te betrekken en de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Bij dit soort initiatieven spelen onze medewerkers een actieve en enthousiaste rol.

Klik hier voor de MVO-brochure.
Als u hier klikt vindt u de beleidsverklaring van Nijhuis Bouw B.V.

Actueel

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2