Nijhuis is weer opgenomen in de top 10 van de Forest50. Sinds de eerste ranking volgens de Forest50, nu 4 jaar geleden, is Nijhuis elk jaar in de top 10 opgenomen.  De Forest50 rangschikt de 50 grootste bouwbedrijven van Nederland volgens de Cobouw50 o.a. op het totaal verwerkte volume duurzaam hout en de CO2 opslag in dit duurzame hout. We zien dat veel bouwbedrijven flinke stappen maken met het gebruik van duurzaam hout. In onze projecten volgens het Trento woningbouw-concept en Trento renovatie-concept wordt 100% duurzaam hout verwerkt (FSC en PEFC). Hiermee leveren wij een substantiële bijdrage aan de instandhouding van (tropische) bossen en de opslag van CO2. Meer weten? Kijk dan eens op www.fsc.nl.