Aan de Grote Beerstraat in de wijk Paddepoel in Groningen ontwierp De Deur in Huis 14 op het oog bescheiden rijwoningen. De typisch naoorlogse context vormde het vertrekpunt in het ontwerptraject. De sobere, terughoudende en goed doordachte architectuur is als inspiratie voor een vanzelfsprekende invulling genomen. De rijwoningen herstellen de oorspronkelijke stedenbouwkundige stempelstructuur en vormen een ingetogen toevoeging aan de karakteristieke naoorlogse stad van de ‘wijkgedachte’. De zorgvuldige toepassing van metselwerk creëert een rijke en sprekende gevelgeleding, terwijl de kleurstelling en kenmerkende detaillering op de omgeving zijn afgestemd. Het spel van metselwerkvlakken ondersteunt het principe van de heldere en krachtige, naoorlogse gevelcomposities.