In de wijk Oost Boswinkel in Enschede heeft Nijhuis na het winnen van een ontwikkelaarsselectie in totaal 75 woningen ontwikkeld en gebouwd. Er is sprake van een aandeel aan huurwoningen en een aandeel aan koopwoningen. De huurwoningen zijn 18 eengezinswoningen, 7 seniorenwoningen en 16 appartementen op basis van een UAV-gc overeenkomst ontwikkeld en gerealiseerd voor De Woonplaats. Deze woningen zijn zogenaamde EPV-woningen en hiermee Nul-op-de-Meterwoningen. Om te voldoen aan de gestelde EPV zijn deze woningen hoogwaardiger geïsoleerd. Ze zijn luchtdicht gebouwd en dit is aangetoond door middel van een zogeheten blowerdoortest. De kozijnen zijn voorzien van triple beglazing. Het resultaat is optimale isolatie en meer wooncomfort in verband met minder ‘koudeval’ in de omgeving van een kozijn. De installatie bestaat uit een lucht/waterwarmtepomp in combinatie met een groot aantal PV-panelen, met vloerverwarming als warmteafgiftelichamen. Voor verder comfort is er een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast, ook wel warmteterugwin (WTW)- installatie. Alle woningen worden op afstand gemonitord, we verzorgen hiervoor langjarig het onderhoud en we staan garant voor de energieprestatie. Om de kwaliteit, het budget en de tijd te bewaken is allereerst gebruik gemaakt van het Trento®-concept. Met de vaste co-makers zijn de woningen vooraf dermate goed uitgedacht en uitgewerkt, dat kwaliteit, budget en tijd geen risico’s meer zijn. De bouwtijd van de grondgebonden woningen was 8 maanden, de appartementen zijn in 9 maanden gerealiseerd. Het project is binnenstedelijk gerealiseerd, wat met zich mee brengt dat er veel aandacht was voor de omwonenden om overlast te minimaliseren. Naast het aandeel aan huurwoningen zijn in deze wijk 18 koopwoningen en 16 koopappartementen ontwikkeld in dezelfde architectuurstijl als de huurwoningen. Door de spreiding tussen huur- en koopwoningen is een gemêleerde wijk ontstaan.