Nijhuis Zwolle heeft na een selectieprocedure waarbij alleen een plan van aanpak is gepresenteerd, het groot onderhoud van 396 woningen a.d. Haringvliet en Dollard in Zwolle gewonnen. Na de selectie hebben wij samen met de co-makers en in nauw overleg met SWZ een projectplan gemaakt om de gebouwen op te frissen, energetische verbeteringen aan te brengen, het wooncomfort te verhogen en achterstallig onderhoud weg te werken. Er waren niet al te veel binnenwerkzaamheden, deze konden in slechts 2 dagen worden uitgevoerd waarbij we een tempo van 6 woningen per dag draaiden. Het was logistieke uitdaging om elke dag bij 6 bewoners de sleutel te ontvangen en tegelijkertijd het plafond van de berging op de begane grond de te isoleren. De kopgevels zijn aan de buitenzijde geïsoleerd met een PS-isolatie die is afgewerkt met minerale steenstrips. De steenstrips zijn in een 3d-ruitjesmotief aangebracht. Een lastig maatvoering vraagstuk, aangezien het patroon op bestaande, niet maatvaste, gevels van ruim 28 meter hoog is aangebracht. In de kopgevels zijn voorzieningen opgenomen zodat de aanwezige vleermuizen ook in de flats kunnen blijven ‘wonen’.