Gorinchem – 216 woningen Lingewijk

Voor de corporatie Poort6 uit Gorinchem heeft Nijhuis De Lingewijk herontwikkeld. De opgave bestond uit de sloop van bestaande huurwoningen en de bouw van 84 koopwoningen en 132 huurwoningen. Hiervoor is door Nijhuis een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij de nieuwe woningen in de bestaande wijk zijn ingepast. Hierdoor wordt een nieuw impuls gegeven aan de wijk met behoud van de bestaande sfeer en structuur van de wijk.

Download hier het projectblad in .pdf
OpdrachtgeverPoort6ArchitectDAT architectenOpleveringoktober 2017Logo Trento