Lelystad – MFA Warande

Het project is binnengekomen door middel van een prijsvraag en als Design & Build uitgewerkt. In het ontwerpvraagstuk stonden multifunctionaliteit en gefaseerd bouwen centraal. De structuur is zo opgezet dat het gebouw probleemloos kan verdubbelen qua omvang. Naast een basisschool en kinderopvang (verenigd in een kindcentrum) zijn er ook andere voorzieningen, zoals gezondheidszorg en welzijn. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.

Download hier het projectblad in .pdf
OpdrachtgeverGemeente LelystadArchitectKorfker ArchitectenOplevering2017