Inleiding

Projectontwikkeling door Nijhuis

Een belangrijk deel van de omzet wordt al jarenlang gegenereerd uit eigen projectontwikkeling. De projecten vinden hun oorsprong vanuit de eigen grondverwerving (zie locatieontwikkeling) of vanuit gemeentelijke selecties / gronduitgifte. In veel gevallen wordt tijdens de ontwikkeling samengewerkt met partners zoals bijvoorbeeld corporaties of collega’s. In die gevallen wordt die samenwerking doorgaans georganiseerd door middel van een vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) of een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM).
Op deze wijze realiseert Nijhuis jaarlijks diverse projecten, variërend van een kleinschalig woningbouwproject tot complexe stadsvernieuwings- en uitbreidingsgebieden. Nijhuis is daarbij bereid en in staat tot risicodragende participatie en daardoor een interessante marktpartij voor corporaties, beleggers en gemeentes.

 

De eigen projectontwikkelingsactiviteiten stellen ons in staat om optimaal gebruik te maken van onze Integrale Plan Ontwikkelingsbenadering (IPO), waardoor stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten kunnen worden gerealiseerd, inclusief de kwaliteit van openbare ruimtes en eventueel op te nemen sociale huur en/of koopwoningen of wijkvoorzieningen. Daarmee laat Nijhuis zien dat haar ontwikkelingsverantwoordelijkheid verder gaat dan het opleveren van de laatste koopwoning. Sterker nog, er worden budgetten gecreëerd die een investering zijn in de toekomstwaarde van een wijk. Ook is Nijhuis bij haar eigen ontwikkelingsactiviteiten optimaal in staat om gebruik te maken van het ontwikkelde Trento-concept (zie Trento). Door slimme product- en procesinnovaties biedt Trento de mogelijkheid voor een grote mate van variatie. Zowel voor de markt van consumentgericht bouwen als voor professionele opdrachtgevers. De projectmatige aanpak en de samenwerking met co-makers staat garant voor de betaalbaarheid van het maatwerk.