Locatie-ontwikkeling

Locatie-ontwikkeling

Locatieontwikkeling door Nijhuis Bouw B.V.
Het traject van locatie-ontwikkeling, ook wel gebiedsontwikkeling genoemd, is voor Nijhuis bekend terrein. Waar het vroeger gangbaar was om vrijwel uitsluitend bouwplannen te ontwikkelen op bouwrijpe grond van de gemeente, is nu steeds meer sprake van eigen ontwikkeling van gehele locaties, inclusief het bouwrijp maken. De samenwerking tussen Nijhuis als private partij en de gemeente ligt doorgaans in eerste instantie vast in een intentie-overeenkomst.
In een continue wisselwerking tussen beide partijen laten wij in opdracht van één van onze vestigingen een stedenbouwkundig plan voor de locatie maken. Dit plan dient later als basis voor het uiteindelijke bestemmingsplan en het daarbij behorende beeldkwaliteitplan. Bij de realisatie van het bestemmingsplan verzorgt de betrokken afdeling projectontwikkeling van Nijhuis voor eigen rekening en risico het bouwrijp maken van het gebied. Na de bouw van het plan zorgt de afdeling locatieontwikkeling voor de aanleg van de woonomgeving. Daarna draagt Nijhuis dit uitgevoerde werk aan de gemeente over.

 

Locatieontwikkeling door Nijhuis vindt niet alleen plaats bij onze eigen gronden. Maar bijvoorbeeld ook in herstructureringsgebieden, waarbij er veelal sprake is van samenwerking met gemeente en/of woningbouwstichtingen in bijvoorbeeld een PPS-constructie. In zulke projecten is sprake van inbreng van kennis en risicodragende samenwerking door Nijhuis. Wij hebben zowel de financiële middelen als de kennis in huis om, als ontwikkelend bouwer, het traject van locatie-ontwikkeling voor eigen risico op een constructieve wijze daadwerkelijk inhoud te geven.