Stedelijke vernieuwingen

Stedelijke vernieuwing

Nijhuis, partner in stedelijke vernieuwing
Als ontwikkelend bouwer heeft Nijhuis meerwaarde door deelname als partner in een stadsvernieuwingsteam. Dit kan zijn als adviseur of als (mede-) risicodragende partij in bijvoorbeeld een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) of binnen een PPS-constructie.  Deze meerwaarde bestaat uit onze marktvisie, onze ontwikkelingservaring (zowel locatie- als projectontwikkeling), onze Integrale Plan Ontwikkelingsmethode (IPO), maar ook onze kennis van budgetteren, plannen en het zichtbaar maken van ideeën. En niet in de laatste plaats onze slagkracht als het gaat om de uiteindelijke realisatie. Wij zijn gewend dit soort projecten integraal te benaderen. Dat wil zeggen dat wij met alle betrokken partijen werken aan kwaliteitsverbetering van het wonen, de woonomgeving, werkgelegenheid en gezondheidszorg, met voldoende oog voor de sociale en de culturele aspecten. Voor actuele voorbeeldprojecten zie Projecten – Stedelijke vernieuwing