Transformatie

Onder transformaties verstaan wij het ingrijpend verbouwen van bestaand vastgoed om het een nieuwe bestemming te geven. Hier komen twee specialismen van Nijhuis samen: nieuwbouw en renovatie. Aan de ene kant renoveren we bestaande constructies, met veel gevoel voor hun (historische) waarde. Aan de andere kant is er sprake van nieuwbouw, doordat we bijvoorbeeld extra lagen op een bestaande constructie creëren of een extra vleugel aanbouwen. Door onze expertise uit de beide genoemde disciplines te combineren, bieden wij een bijzondere meerwaarde in transformaties.