Historie

1900

Het begin. Een schuur aan de Molendijk in Rijssen. In 1906 draait het bij B.J. Nijhuis om handwerk en vakwerk. De timmerman beschikt over eenvoudige werktuigen en materialen: hamer, schaaf, schietlood, hout. Alle werk doet hij nog zelf, voor 8 cent per uur. Waartoe zijn prille activiteiten in de komende decennia gaan leiden, daarvan heeft Nijhuis dan nog geen weet. En over hoe de ‘schuur’ aan de Molendijk er aan het einde van een veelbewogen eeuw uitziet, zal hij zich in het geheel geen voorstelling kunnen maken.

1910

De groei zit er in, zij het nog bescheiden. De timmerman wordt aannemer en heeft vier man in dienst.  Woningbouw, metselwerk, timmerwerk en verbouwingen met een sterk lokaal karakter. Het vervoer gaat veelal nog met de bakfiets. De eigen schuur maakt plaats voor een nieuwe ‘vestiging’: twee vrijstaande woningen, gebouwd in eigen beheer, met ruimte om te wonen en te werken. Hard werken, tot zaterdagavond. Dan betaalt Nijhuis zijn medewerkers uit. Thuis, bij de borrel.

1920

Rijssen groeit, en daarmee ook de activiteiten van B.J. Nijhuis en Zn. Met de eerste lokale woningbouwprojecten begint een periode van sterke groei. Hoezeer men dan al te spreken is over Nijhuis’ kwaliteit van werken, blijkt wel uit het feit dat hij eerst de uitbreiding van de Schildkerk mag realiseren om kort daarop – ook in Rijssen – de nieuwbouw van de Westerkerk ter hand te nemen. Het allround bouwbedrijf krijgt vorm.

1930

Het gaat snel. Woningbouwverenigingen worden steeds belangrijker – hoe meer woningen hoe beter. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is Nijhuis betrokken bij grote projecten in Almelo, Enschede en Zwolle. De arbeiders verrichten traditioneel metsel- en timmerwerk. Ondanks de grote aantallen is er veel aandacht voor kwaliteit en vormgeving. In deze periode ontstaan woningen met een tijdloze uitstraling. Zo tijdloos zelfs, dat woningbouwers, onder wie Nijhuis, aan het eind van de eeuw naar deze stijl zullen teruggrijpen.

1940

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt de bouw overal stil. In de werkplaats aan de Molendijk worden wasknijpers geproduceerd. Direct na de oorlog begint de wederopbouw. Zoveel mogelijk mensen moeten zo snel mogelijk een huis krijgen. Bouwmaterialen zijn schaars. Vanaf 1948 concentreert Nijhuis zich op het bouwen van woningen. Kenmerkend voor deze periode zijn de duplexwoningen. Een écht Nederlands fenomeen en een slim concept bovendien: wanneer de woningnood is gelenigd, kunnen beide delen worden samengevoegd tot één veel ruimere woning.

1950

In deze jaren wordt de minister van Volkshuisvesting afgerekend op het aantal nieuwe woningen dat onder zijn bewind wordt gebouwd. Ook Nijhuis krijgt toewijzingen: voor een goede aannemer is er veel werk. De portiekwoning kenmerkt dit decennium; gestapeld bouwen is helemaal ‘in’. Ondanks de onverminderde druk om steeds méér te bouwen komt er ook ruimte voor meer luxe in de woningen en eromheen.

1960

In de jaren ‘60 introduceert Nijhuis nieuwe concepten om tegemoet te komen aan de nog steeds stijgende vraag naar de woningen. Zo past het bedrijf in 1963 als eerste de gietbouwmethode met tunnels toe. Door de babyboom en de grote gezinnen blijft de vraag onverminderd groot. Nijhuis zet in deze periode een aanzienlijk aantal flats neer. En de door Nijhuis ontwikkelde ‘drive-in-woning’ sluit aan bij de massa-motorisering van Nederland. Nijhuis behoort inmiddels tot de top-6 van de woningbouwers van Nederland.

1970

Innovatie staat centraal bij Nijhuis, als het gaat om woningconcepten, nieuwe bouwtechnieken en logistieke processen. Met 1100 medewerkers bouwt Nijhuis tien jaar achtereen elk uur een woning: dat zijn er zo’n 1600 per jaar. Alsof dat nog niet genoeg is, realiseert Nijhuis – vanuit de verschillende vestigingen – utiliteitsprojecten in heel Nederland: bejaardencentra, kantoren, bibliotheken, winkelcentra, hotels en een museum.

1980

Nijhuis blijft vooruit denken. Het aantal vestigingen groeit, verspreid over het land. Zo blijft Nijhuis altijd dicht bij de klanten. Nieuw ontwikkelde logistieke processen lossen de vraag naar meer variatie in bouwprojecten op. Daarnaast ontwikkelt Nijhuis snelle methoden voor groot onderhoud, gevel-, badkamer- en keukenrenovatie. De vraag naar koopwoningen neemt toe, ten koste van de vraag naar huurwoningen. Meer nog dan voorheen vraagt de klant om kwaliteit en individualiteit. Projectontwikkeling is inmiddels ‘core business’: de helft van Nijhuis’ omzet wordt in dit segment gerealiseerd.

1990

In de jaren 90 vindt er een geleidelijke verschuiving plaats van activiteiten, geheel in lijn met economische en sociale ontwikkelingen. De behoeften van de mens blijven de maatstaf voor de toekomst. Die behoeften zijn veranderd, dus verandert Nijhuis mee: van sociale woningbouw tot luxe koopwoningen. Projectontwikkeling is even belangrijk als verdere innovaties: duurzaam bouwen, bouwen op maat (het Trento®-concept), project- en procesautomatisering. Op een steenworp afstand van de eerste schuur van B.J. Nijhuis verrijst aan het eind van de eeuw een nieuw kantoor van Nijhuis Bouw B.V.

2000

Ook in het eerste decennium van de nieuwe eeuw staat innovatie hoog in het vaandel. De inmiddels opgerichte afdeling bouwprocesontwikkeling wordt uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Daarmee is Nijhuis in staat de dienstverlening aan opdrachtgevers steeds verder uit te breiden. De locatieontwikkeling – de fase die voorafgaat aan de projectontwikkeling – wordt steeds belangrijker. Vanuit eigen grondverwerving worden diverse projecten en delen van nieuwbouwwijken gerealiseerd. Toonaangevende en grote projecten, ook in de utiliteitsbouw, worden gerealiseerd.

2010

De Trento®-procesontwikkeling wordt met succes toegepast in grote en kleine projecten, zowel in de woningbouw als in de zorgsector. De investeringen in innovatie- en bouwprocesontwikkeling worden verhoogd. Parallel  aan de nieuwbouw worden de renovatieconcepten analoog aan de Trento®-werkwijze ontwikkeld. Door te sturen op kwaliteit is Nijhuis in staat meerjarenonderhoudscontracten af te sluiten.  De eerste design & construct-projecten worden met succes uitgevoerd en daarmee wordt opnieuw ingespeeld op de veranderende markt.

2015

Nijhuis ontwikkelt zich tot een echte woningbouwspecialist. De koper of huurder wordt daarbij steeds belangrijker. Uit het integraal ontwerpmodel (Trento® BIM) komen klantgebonden specificaties voor de casco’s, die zonder tussenkomst van productietekenaars door robots worden geproduceerd. Woninginstallaties en afbouw zijn van onderscheidende kwaliteit, de comfortabele Trento®-woning is recent gepresenteerd. 10 jaar ervaring met co-makership heeft geleid tot een eerste ketenintegratie met een woningbouwcoöperatie. Label B-renovaties worden in ‘productietreintjes’ geproduceerd. Het Trento®-renovatieconcept krijgt na intensieve ontwikkeling zijn eerste toepassingen.

Nu

Nijhuis heeft de recessie goed doorstaan, waardoor de omzet piekt in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten (voor derden en uit eigen projectontwikkeling). Het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen past uitstekend bij de doelstellingen en Nijhuis is een van de eerste bouwbedrijven in Nederland die het mag voeren. De activiteiten en ambities van Nijhuis worden ondersteund door zusterbedrijf Nijhuis Toelevering in Rijssen, een van de grotere timmerfabrieken in Nederland. Nijhuis Toelevering produceert onder meer geveltimmerwerk en gevelvullende elementen.