Trento® Nieuwbouw

Trento® Nieuwbouw is het woningbouwconcept waarmee Nijhuis zich richt op wooncorporaties, ontwikkelaars en beleggers Het is gebaseerd op voorbedachte oplossingen, die op de plank liggen in een dynamische kennisbank die wij de Trento®-kast noemen. In ons concept werken wij met partners met wie we kunnen lezen en schrijven. Alle inzichten die we samen opdoen worden teruggekoppeld en opgenomen in de Trento-kast, in de vorm van innovaties en optimaliseringen. Zo vernieuwt Trento® Nieuwbouw zichzelf continu en worden de oplossingen in de Trento®-kast steeds beter.

De kracht van Trento® Nieuwbouw

  • Als je kiest voor Trento® Nieuwbouw, stellen wij om te beginnen samen met jou de uitgangspunten vast voor je project. Zo is duidelijk wat je van ons kunt verwachten.
  • Dan gaan we aan de slag met het integraal ontwerp (IO), dat aan de basis ligt van onze Trento®-aanpak. We kiezen passende oplossingen uit de Trento-kast en tekenen eerst alles uit, vanaf de fundatie tot en met de laatste installatie. In deze fase houden we alles in eigen hand en voegen we geen werk van verschillende partijen samen. Zo minimaliseren we de kans op fouten.
  • Vervolgens geeft de architect vorm aan onze ideeën en werkt de integraal ontwerper het geheel uit tot een IO. Dat gaat naar de partners, die het toetsen en er feedback op geven, ook met het oog op relevante wet- en regelgeving.
  • Tot slot verwerken we alle feedback en zorgen we ervoor dat de nieuwe inzichten weer in de Trento-kast worden opgenomen. Dat is de kracht van ons concept: door herhaling, evaluatie en verbetering maken we processen beheersbaar en voorkomen we fouten en onnodig werk.

Geen standaard woningen

Met Trento® bouwen wij geen traditionele cataloguswoningen. Elk project is wat ons betreft uniek, ook als het om appartementen gaat. Wij denken niet in standaardwoningen met vaste types en opties. Om een voorbeeld te noemen: de wanden en bijbehorende installaties zijn standaardoplossingen, maar de klant bepaalt welke stopcontacten hij wel of niet wil benutten. Daarnaast bieden we de architect veel vrijheid om variaties aan te brengen in gevels en plattegronden.

Budgetzekerheid

Een cruciaal kenmerk van Trento® Nieuwbouw: alle kostencomponenten zijn voor het begin van het project bekend. Onvoorziene vraagstukken en kosten zijn uitgesloten. Doordat alle partners zijn betrokken bij het ontwerp, is er bovendien een goed inzicht in ieders kostenaandeel. Resultaat: met Trento® heb je transparantie en budgetzekerheid in alle stadia van het proces.

“Samen met Nijhuis gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen om de gewenste kwaliteit te bereiken en het ook nog betaalbaar te houden.”

Moniek Otten, IAA Architecten, Enschede

Alles onder controle

Met Trento® Nieuwbouw zien we niets over het hoofd. We toetsen de maakbaarheid en haalbaarheid van het eerste ontwerp aan het beproefde Trento® concept. Tijdens het ontwerpproces bouwen we ‘Stop’ en ‘Go’ momenten in, waarbij we het project blijven toetsen aan jouw uitgangspunten. Je hebt direct inzicht in de technische en financiële gevolgen van de ontwerpkeuzes. En je houdt greep op de kwaliteit, het budget en de planning van je project.

Geen zorgen

Met Trento® Nieuwbouw nemen wij alle risico’s die verbonden zijn aan bouwen en ontwikkelen van je over. Daarvoor gebruiken we een tot in detail ontwikkeld voorbereidings- en uitvoeringsproces. Binnen ons concept zijn ontwerp, productie en montage geïntegreerd. De gesloten keten geeft ons de zekerheid dat we alle aspecten onder controle hebben. Het Trento® concept is dan ook heel geschikt voor samenwerken op basis van een Design & Build overeenkomst (UAV-GC).

Duurzaamheid

In Trento® Nieuwbouw worden geïntegreerde benaderingen als Trias Energetica en IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) toegepast. In combinatie met conceptueel bouwen leidt dat tot duurzame woningbouw. De mogelijkheid bestaat om het casco na een aantal jaren eenvoudig aan te passen aan de actuele marktvraag. Verder werken wij samen met onze partners druk aan oplossingen voor energieneutrale en all-electric-woningen.

De voordelen

Vaste partners

Ook binnen Trento® Nieuwbouw gaat Nijhuis voor langdurige samenwerkingen met vaste partners. Als jij kiest voor Trento®, kies je ook voor onze partners en daarmee voor hun goed op elkaar afgestemde bouwsystemen en -producten. Zo ben je verzekerd van tijdwinst in het ontwerpproces, optimale maakbaarheid en de beste prijs/kwaliteitverhouding voor de woningen binnen je project.

Doordacht bouwsysteem

Binnen Trento® Nieuwbouw maken we zoveel mogelijk gebruik van prefab bouwdelen die we onder ideale fabrieksomstandigheden vervaardigen. Dat zorgt voor een hogere productiviteit, een betere kwaliteit en een snellere realisatie van de bouw. En dat ook nog onder betere arbeidsomstandigheden.

Innovatieve oplossingen

De Trento-formule van voortdurende optimalisatie vertaalt zich ook in oplossingen die ronduit vernieuwend zijn. Een voorbeeld van zo’n Trento-innovatie is de prefab meterkast waarmee we werken. Die wordt al in de ruwbouwfase geplaatst, zodat de nutsbedrijven op dat moment al hun installaties kunnen invoeren. In de afbouwfase is er dus al stroom in de woning. Daardoor werken we netter, met minder kans op beschadigingen door bijvoorbeeld slecht zicht in het donker. Per saldo betekent dat een besparing in tijd en kosten.

Trento® Team

Projecten in het kader van Trento® Nieuwbouw worden verzorgd door een multidisciplinair team, waarin alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn: projectontwikkeling, calculatie, integraal ontwerp, planvoorbereiding, projectmanagement en uitvoering. Alle specialisten zitten al in het vroegste stadium samen aan tafel. Mogelijke problemen en obstakels komen op tijd in beeld en er wordt uiteindelijk (vaak veel) tijd gewonnen.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2